Σφήνες, Κλειδί 1

Σφήνες, Κλειδί 1

Ακούστηκαν μερικές καλές κουβέντες για το Κλειδί με το Ανθολόγιο και δυο λέξεις γράφτηκαν σε μια εφημερίδα: Τύπος Θεσσαλονίκης, 5 Ιανουαρίου 2006.