Οι Φράγκοι της Σαλονίκης / Οι καθολικοί δυτικά

    2017
    Οι καθολικοί δυτικά. Πώς και γιατί οι Λαζαριστές της Θεσσαλονίκης ανακαλύπτουν τα δυτικά, εκτός των τειχών, εδάφη της Θεσσαλονίκης τον 19ο αιώνα.
    Οι καθολικοί δυτικά. Πώς και γιατί οι Λαζαριστές της Θεσσαλονίκης ανακαλύπτουν τα δυτικά, εκτός των τειχών, εδάφη της Θεσσαλονίκης τον 19ο αιώνα.