Σκοτεινά γιορτάζει

Σκοτεινά γιορτάζει

2006
2006
Το Κλειδί της ΠΟΛΗΣ, αρ. 2, ετήσια έκδοση του περ. ΠΟΛΗ, Δεκέμβριος 2006, Σκοτεινά γιορτάζει. Ποίηση και φωτογραφίες με θέμα τα graffiti στο εργοστάσιο ΔΙΑΝΑ. [Ποίημα: ΔΙΑΝΑ off, graffiti σ’ εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο φυτοφαρμάκων. Φωτογραφίες: Τριαντάφυλλος Κουρούκλας].