Σφήνες, Λεμπέτ

Σφήνες, Λεμπέτ

 

  1. Στο blog του Γιώργου Μπασαγιάννη, https://vivlioniki.wordpress.com/, μια κριτική παρουσίαση, Σάββατο 9 Απριλίου 2016.