Η μοτοσυκλέτα στην ελληνική λογοτεχνία, β

Η μοτοσυκλέτα στην ελληνική λογοτεχνία, β

1998_motosukleta2 Η μοτοσυκλέτα στην ελληνική λογοτεχνία, β΄ έκδ., μελέτη, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλο­νίκη, 1998. ISBN: 960-7760-32-8.

Η σύνθεση του εξωφύλλου είναι του Θωμά Γκινούδη με αξιοποίηση των σχεδίων του Σταμάτη Γεωργιάδη από την πρώτη έκδοση και χρήση μιας φωτογραφίας από οικογενειακό λεύκωμα (Σ. Μ.). Κυκλοφόρησε στις 10.12.1998 σε 2000 αντίτυπα.

Ίδια χρονολογικά όρια της μελέτης με την πρώτη έκδοση, εμπλουτισμένο υλικό.

Σφήνες