Από το Βαρδάρι ως το Δερβένι

Από το Βαρδάρι ως το Δερβένι

1997
1997
Από το Βαρδάρι ως το Δερβένι, ιστορική καταγραφή μέχρι το 1920, μελέτη, εκδ. Ζή­τρος, Θεσ­σαλονίκη, 1997. ISBN: 960-7760-05-0.

Κυκλοφόρησε στις 24.12.1996 σε 2000 αντίτυπα.
Ευτύχησε καθώς διαφημίστηκε από το ράδιο Παρατηρητής για ένα περίπου χρόνο, αφού ήταν ουσιαστικά το πρώτο βιβλίο των εκδόσεων Ζήτρος.

Σφήνες

Παρουσίαση