Μελέτες

Μελέτες

Οι μελέτες είναι ιστορικές και λογοτεχνικές. Τα αντικείμενά τους:

1. Η προϊστορία και η ιστορία των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης:

2. Η παρουσία της μοτοσυκλέτας στην ελληνική λογοτεχνία: