Δι’ εγκαταστάσεως 1914

Δι’ εγκαταστάσεως 1914

2001, 2005, 2007
2001, 2005, 2007
Δι’ εγκαταστάσεως 1914, λεύκωμα, έκδοση του Δήμου Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκη, 2001. ISBN: 960-86925-0-4.
Κυκλοφόρησε στις 18.05.2001 σε 2000 αντίτυπα που εξαντλήθηκαν γρήγορα αφού διανεμήθηκε δωρεάν στη Σταυρούπολη.Δι’ εγκαταστάσεως 1914, 2η έκδοση, λεύκωμα, έκδοση του Δήμου Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκη, 2005. ISBN: 960-86925-5-5.
Κυκλοφόρησε στις 20.03.2006 σε 2000 αντίτυπα που εξαντλήθηκαν και αυτά με τον ίδιο τρόπο.Χωρίς αλλαγές οι δύο εκδόσεις. Διατίθεται και σε pdf.

Σφήνες