Σφήνες, βιβλία Σταυρουπολιτών

Σφήνες, βιβλία Σταυρουπολιτών

  1. Στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος» την Πέμπτη 9 Μαΐου 2002 μια ανακοίνωση για τις δύο εκθέσεις τις οποίες συνοδεύουν τα λευκώματα «Ξορκίζοντας το κακό» και «Βιβλία Σταυρουπολιτών».
  2. Στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των δύο εκθέσεων «Νεότητα» και «Η Σταυρούπολη στη λογοτεχνία» τις οποίες συνοδεύουν τα λευκώματα «Ξορκίζοντας το κακό» και «Βιβλία Σταυρουπολιτών» από την Έλσα Σπυριδοπούλου.