Σφήνες, Ελαιώνας

Σφήνες, Ελαιώνας

  1. Κώστας Μαρίνος, εφ. Μακεδονία, Ένα κτίριο αφηγείται, 2/10/2012