Σφήνες, Σταύρακας

Σφήνες, Σταύρακας

  1. Στο περιοδικό «Απεικόνιση», χ.α., Εύοσμος εσσαλονίκης, Δεκέμβριος 2001 ? Ιανουάριος 2002 ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στην παράσταση και στον τρόπο που δημιουργήθηκε.
  2. Στο περιοδικό «Απεικόνιση», χ.α., Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Μάιος – Ιούνιος 2002 αποκατάσταση των έργων του «δαίμονα του τυπογραφείου» στο προηγούμενο τεύχος.
  3. Στο περιοδικό «Αντί», αρ. 760, Αθήνα, Παρασκευή 5 Απριλίου 2002 μια κολακευτική αναφορά.
  4. Στο περιοδικό «Οδός Πανός», αρ. 116, Αθήνα, Απρίλιος – Ιούνιος 2002 μια τηλεγραφική αναφορά του Γιώργου Χρονά.
  5. Στο περιοδικό «Αντί», αρ. 762, Αθήνα, Παρασκευή 3 Μαΐου 2002 αναφορά στη στήλη «βιβλία που λάβαμε»!