Ανθολογίες

Ανθολογίες

Και οι ανθολογίες ακολουθούν το γνωστό δρόμο των μελετών ο οποίος περνάει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και λατρεύει να τον διατρέχουν μοτοσυκλέτες.

Η πρώτη ανθολογία περιέχει λογοτεχνικά έργα με αναφορές στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και η δεύτερη περιέχει έργα της ελληνικής λογοτεχνίας με ήρωες μοτοσυκλέτες και μοτοσυκλετιστές.