Τετάρτη, Δεκέμβριος 13, 2017

Μηνιαίο Αρχείο: Φεβρουάριος 2017

Διηγήματα μισού αιώνα

Εννέα διηγήματα με ιστορίες απλών ανθρώπων. Ημέρες και γεγονότα αναδύονται από τις δεκαετίες του εικοστού αιώνα όπου ήταν ταξινομημένα με βάση πολέμους και καταστροφές...